O BAŠTE

História:
Hrubá bašta je kultúrnou pamiatkou, ktorá bola postavená v 15. storočí, predstavovala delovú parkánovú baštu a spolu s Malou baštou (postavenou v 17. stor.), slúžiacou ako sklad streliva, boli najúčinnejším obranným prvkom mesta.
Na prelome 19. a 20. storočia zažila Bašta niekoľko požiarov. Rekonštrukciou v 50. – 60. rokoch dostala súčasnú podobu a slúžila na skladové účely.
Od 90. rokov bol tento 5 podlažný objekt s podkrovím a pivnicou dlhodobo nevyužívaný a opustený.         

Súčasnosť:
Po rokovaniach so zástupcami miesta sa občianskemu združeniu Different podarilo v roku 2012 získať Hrubú baštu do prenájmu na 10 rokov (v súčasnosti je toto obdobie predĺžené na neurčito). Postupne sa k nám začali pridávať ďalší aktívni Bardejovčania – OZ Kandelaber, Cech architektov, miestni umelci a neformálne iniciatívy.

Našim cieľom je oživenie  jej výnimočných priestorov a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Postupnými krokmi plánujeme vytvoriť kultúrno – komunitné centrum BAŠTA, v ktorom by pod jednou strechou mohli fungovať:

 • Rôzne kultúrne a umelecké aktivity: hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.
 • Rôzne druhy neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne
 • Rozvoj a podpora miestnych komunitných aktivít
 • Oddychový priestor s občerstvením a knižnicou
 • Rozvoj ekologického cítenia a záujmu o dianie v meste
 • Rozvoj turizmu a turistického ruchu.

Realizáciu týchto zámerov plánujeme dosiahnuť:

 • Kompletnou výmenou a zavedenia elektrickej siete do objektu
 • Budovaním základných inžinierskych sietí
 • Drobnými stavebnými prácami v interiéri
 • Úprava poschodí, ktoré budú počas leta pravidelne naplnené tématickými aktivitami (koncerty, divadlo, film, výstavy, neformálne vzdelávania a pod.)
 • Premenou prvého poschodia na komunitný priestor s kaviarničkou a čajovňou, do ktorého by sa počas zimy presťahovali všetky kultúrno – komunitné aktivity
 • Obnova a postupná premena blízkeho okolia Bašty (nádvorie a priekopa) na oddychové,  voľnočasové a kultúrne aktivity.