2%

Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3%

AKO DAROVAŤ 2% Z DANE?

Naše údaje do tlačív: 

Názov organizácie: Different – občianske združenie
Sídlo: Andrejová 88, 086 37 Andrejová
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30852552

Ak som zamestnanec:

Na základe potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví váš zamestnávateľ, vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% z dane (ak ste dobrovoľnícky odpracovali min. 40 hod.). Doručte oba formuláre (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní dane, resp. pri poukázaní 3% z dane i Potvrdenie o odpracovaných hodinách) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou.

Ak si podávam daňové priznanie sám:

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% / 3 % (3 % môžte poukázať ak ste dobrovoľníčili) z dane (oddiel VIII v daňovom priznaní typu A – strana 5; oddiel XII v daňovom priznaní typu B – strana 12). Vypočítajte si 2% / 3%  z Vašej dane z príjmu a vyplňte príslušnú kolónku. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou do 31. marca 2024 (v prípade 3% aj s potvrdením o odpracovaných hodinách).

Firmy:

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2% svojej dane z príjmu – 2% z dane môžete venovať, ak ste v roku 2021 až do podania tohtoročného daňového priznania darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii. 1% z dane poukazujete, ak ste v uplynulom roku nevenovali finančný dar vo výške aspoň 0,5% z dane. Vyplnené daňové priznanie (časť VI., strana 12) doručte daňovému úradu do 31. marca 2024 a v tomto termíne aj zaplaťte daň.

ĎAKUJEME!

Poznámka

Ak nemáte cestu na Daňový úrad alebo na poštu, ozvite sa nám na bastakulturcentrum@gmail.com, alebo 0948 870 774, my sa to pokúsime vyriešiť za Vás.