Architektonická súťaž

Občianske združenie Different pôsobí v Bardejove na poli kultúry a ekológie 15 rokov.  
Od mesta Bardejov máme v správe historický objekt 7-podlažnej Hrubej bašty, kde pred rokom započala činnosť kultúrno-komunintého centra Bašta. Zázemie aktivít je zatiaľ len na jednom poschodí, no veľkorysosť objektu si žiada ho rozšíriť.
Preto sme sa rozhodli vyhlásiť verejnú študentskú súťaž. Vďaka nej chceme získať inšpiratívne koncepty a návrhy, ktoré budeme môcť využiť na postupné úpravy a návrhy priestorov pre činnosť kultúrno-komunitného centra Bašta.
SÚŤAŽNÉ PODKLADY si môžete stiahnuť TU.