Bašta – zázemie pre občianske aktivity

Kultúrno-komunitné centrum Bašta v Bardejove získalo finančnú podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Grantový program je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska krajinám EÚ a na Slovensku ho spravuje Nadácia Ekopolis, v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Ako občianske združenie Different, ktoré spravuje bardejovskú Baštu, spolu so svojim zahraničným partnerom Kulturfjøset Huser z Nórska, sme boli úspešní v schvaľovacom procese o grant v programe ACF. Finančná podpora je zameraná na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Schválený projekt nesie názov „Bašta – zázemie pre občianske aktivity“ a jeho realizácia prebieha od júna 2020 do októbra 2021.

Cieľom schváleného projektu je posilniť kapacity a kompetencie organizácie v spolupráci s expertmi, vytvorenie stratégie v oblasti fundraisingu a komunikácie, inkorporáciu skúseností z dobre fungujúcich organizačných procesov v iných inštitúciách, aktivizovanie lokálnej komunity a zavádzanie participačných procesov. V napĺňaní cieľov projektu bude zahrnutá spolupráca s miestnymi základnými a strednými školami, domovmi sociálnych služieb, neziskovými organizáciami a so zástupcami miestnej samosprávy. Plánované sú spoločné stretnutia a sieťovanie zapojených inštitúcií, vnútroorganizačné vzdelávacie procesy a študijné cesty, otvorené tréningy, účasť na konferenciách a aj rekonštrukcia časti priestorov Kultúrno-komunitného centra Bašta. Otvorené tréningy v oblasti fundraisingu a občianskej participácie budú prístupné aj širokej verejnosti.

V najbližšom období nás čaká dvojdňové stretnutie s odborníkmi zo vzdelávacej organizácie PDCS, o.z. (Partners For Democratic Change Slovakia) zamerané na diagnostiku potrieb organizácie a organizačný rozvoj. Taktiež navštívime kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, kde budeme niekoľko dní čerpať zo skúseností členov centra v organizačných zručnostiach.

O ďalších aktivitách projektu Vás budeme pravidelne informovať na týchto stránkach aj na sociálnych sietiach.

Edita Maxinová – členka realizačného tímu.

About the Project partner:
Kulturfjøset Huser is an organization established to make a cultural house for different activities in an old building restored in a traditional way (cultural heritage).
The building is 200 m2 in two floors and gives a lot of opportunities. Kulturfjøset Huser
has had exhibitions, conferences, contemporary dance performance, yoga, workshops in photo, painting etc.
The building is from the beginning of 1800. It is not finished but can be used to certain activities. It is situated in a farm in the countryside close to Oslo airport Gardermoen. The farm is doing both traditional farming but also new activities like tourism.
Kulturfjøset take part in other groups in our community https://www.nes-ak.kommune.no/vegalangs/ Here they offer exhibitions, theatre, art activities for children etc.
Kulturfjøset Huser is also member of www.hanen.no and Kulturminnebøndene.
The director: Lise Kristensen, Project coordinator: Natalia Strenk

More info: husergard.no and facebook.com/Husergard