Kontakt

BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum      
Na hradbách 3
085 01 Bardejov

E-mail: bastakulturcentrum@gmail.com

 

Fakturačné údaje:

Different – občianske združenie
Andrejová 88
086 37 Šarišské Čierne

Telefón: 0948 870 774
E-mail: zdruzenie@ozdifferent.sk

IČO: 30852552
DIČ: 2023446656

Číslo účtu : 4000525606/7500
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0052 5606
BIC Kód: CEKOSKBX