Kontakt

BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum      
Na hradbách 94/3
085 01 Bardejov

E-mail: bastakulturcentrum@gmail.com

Fakturačné údaje:

Different – občianske združenie
Andrejová 88
086 37 Šarišské Čierne

IČO: 30852552
DIČ: 2023446656

IČ DPH: SK2023446656

Telefón: 0948 870 774
E-mail: zdruzenie@ozdifferent.sk

Číslo účtu : 4000525606/7500
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0052 5606
BIC Kód: CEKOSKBX

Kontakty pre:

BOOKING KONCERTOV: different.label@gmail.com
DIVADLO: divadlo@ozdifferent.sk
DISKUSIE; FILM; CESTOVATEĽSKÉ, LITERÁRNE A VEDECKÉ VEČERY, ALEBO ČOKOĽVEK INÉ: bastakulturcentrum@gmail.com

ZASIELANIE FAKTÚR: uctovnictvo@ozdifferent.sk