Kurz angličtina divadlom

Angličtina divadlom
Termín konania kurzu: 12.8. – 16.8.2019

5-dňový intenzívny jazykový workshop pre deti vo veku 8-11 rokov (PO-PIA 10:00- 13:00) so základmi anglického jazyka. Pomocou divadelných cvičení sa zlepší sebavedomie účastníkov v ústnom prejave v cudzom jazyku. Každý deň je venovaný vybranej téme, ku ktorej sa účastníci naučia slovíčka, v akom kontexte ich používať a hravým spôsobom aj gramatiku. Na konci workshopu (5.deň) sa uskutoční nácvik o 17:00 a o 19:00 malé predstavenie pre rodičov a záujemcov.

Lektorka:
Alena Gregová – Bardejovčanka žijúca v Bruseli. Má za sebou prax vo výučbe anglického jazyka v Paríži, rok praxe výučby cudzieho jazyka divadlom. Vzdelanie v oblasti divadla a cudzích jazykov nadobudla v zahraničí.

Záväznú prihlášku vypíšte elektronicky alebo v Kultúrno-komunitnom centre Bašta. Vypísanú prihlášku odovzdajte najneskôr do 6.8.2019 v Bašte alebo odošlite na e-mailovú adresu divadlo@ozdifferent.sk. Poplatok za kurz je 20 eur za osobu a je ho potrebné uhradiť do 6.8.2019 v Bašte alebo bankovým prevodom na účet SK24 7500 0000 0040 0052 5606 (do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka). Kapacita obmedzená. V prípade nenaplnenia kapacity sa workshop neuskutoční a poplatok bude vrátený.

Kontaktná osoba: Mgr.art. Veronika Burgerová, t.č. 0948 313 784

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ ANGLIČTINA DIVADLOM