O BAŠTE

História:
Hrubá bašta je kultúrnou pamiatkou, ktorá bola postavená v 15. storočí, predstavovala delovú parkánovú baštu a spolu s Malou baštou (postavenou v 17. stor.), slúžiacou ako sklad streliva, boli najúčinnejším obranným prvkom mesta.
Na prelome 19. a 20. storočia zažila Bašta niekoľko požiarov. Rekonštrukciou v 50. – 60. rokoch dostala súčasnú podobu a slúžila na skladové účely.
Od 90. rokov bol tento 5 podlažný objekt s podkrovím a pivnicou dlhodobo nevyužívaný a opustený.  

Súčasnosť:
Po rokovaniach so zástupcami miesta sa občianskemu združeniu Different podarilo v roku 2012 získať Hrubú baštu do prenájmu na 10 rokov (v súčasnosti je toto obdobie predĺžené na neurčito). Postupne sa k nám začali pridávať ďalší aktívni Bardejovčania – OZ Kandelaber, Cech architektov, miestni umelci a neformálne iniciatívy.

Našim cieľom je oživenie  jej výnimočných priestorov a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Postupnými krokmi vytvárame kultúrno – komunitné centrum BAŠTA, v ktorom pod jednou strechou fungujú:

  • Rôzne kultúrne a umelecké aktivity: hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.
  • Rôzne druhy neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne
  • Podpora miestnych komunitných aktivít (pre rodiny s deťmi, jóga v Bašte, Benefičné bazáre a pod.)
  • Oddychový priestor s kaviarničkou a ponukou remeselných nápojov
  • Rozvoj ekologického cítenia a záujmu o dianie v meste
  • Rozvoj turizmu a turistického ruchu.

Vďaka odhodlaniu a energii množstva dobrovoľníkov funguje Bašta od jari 2017 na pravidelnom programe a s otvorenou kaviarničkou. Na celoročné fungovanie je však zatiaľ prispôsobených len jeden a pol podlažia z piatich. Preto naša snaha nekončí a popri kultúrnych aj komunitných aktivitách pracujeme na projektoch, ktoré nám pomôžu zrekonštruovať ďalšie podlažia, aby Bašta naplno rozvinula svoj potenciál a vytvorila tak ešte viac priestoru pre aktívnych ľudí, ktorí menia spoločnosť k lepšiemu.