Dobrovoľníctvo

Bašta – kultúrno-komunitné centrum je projektom, ktorý vznikol len vďaka odhodlaniu a energii množstva dobrovoľníkov. Vďaka nim funguje od 30.apríla 2017 s pravidelným programom a kaviarničkou. Na celoročné fungovanie je však zatiaľ prispôsobených len jeden a pol podlažia z piatich. Naša snaha nekončí a popri kultúrnych aj komunitných aktivitách pracujeme na projektoch, ktoré nám pomôžu zrekonštruovať ďalšie podlažia, aby Bašta naplno rozvinula svoj potenciál a vytvorila tak ešte viac priestoru pre aktívnych ľudí, ktorí menia spoločnosť k lepšiemu.

My všetci v Bašte vieme, aký nenahraditeľný pocit je zapáliť sa do spoločnej výzvy a ako veľa nás táto dlhoročná cesta naučila a stále učí. A veľmi radi privítame tých, čo majú rovnako silnú túžbu venovať svoj čas rozvoju nielen Bašty, ale zároveň Bardejova.

Hľadá sa „Bašťák junior“

Otvárame dobrovoľnícky program – formálne dobrovoľníctvo, ktoré systematicky rozvíja kompetencie dobrovoľníka/dobrovoľníčky a dáva mu/jej možnosť rastu.

Čo robí Bašťák junior?

Pomáha pri organizácii kultúrnych a komunitných podujatí, s ich propagáciou, prípravou priestoru, komunikáciou s návštevníkmi a účinkujúcimi, dokumentáciou podujatí, technickým zabezpečením.
Môže prinášať vlastné nápady, vzdelávať sa, nadväzovať nové kontakty a organizovať vlastné podujatie.

Ako sa prihlásiť?

Prvým krokom je vyplnenie tohto formulára a naša koordinátorka dobrovoľníkov si s tebou dohodne osobné stretnutie.