PROGRAM

Pomaly sa prepíname na offline program, no ešte to chvíľu potrvá. Takže tento mesiac je kombináciou: