Uvedomelá a inkluzívna komunita

Bašta – kultúrno-komunitné centrum sa pridala k hľadaniu riešení globálnych ohrození na lokálnej úrovni. Projekt Uvedomelá a inkluzívna komunita venovaný eliminácii globálnych hrozieb na lokánlej úrovni realizovala v roku 2022 Komunitná nadácia Bardejov.