Výročná správa

Hoci Bašta – kultúrno-komunitné centrum sama o sebe nie je občianskym združením, no uvádzame Výročnú správu OZ Different, ktoré ju spravuje a takmer celý rozpočet združenia tvoria aktivity a rekonštrukčné práce v Bašte.

ROK 2016